วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว | Punsuay
วิธีการแก้ไขปัญหาสมาชิกในครอบครัวมีทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกัน

วิธีการแก้ไขปัญหาสมาชิกในครอบครัวมีทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกัน

การอยู่ร่วมกันมากกว่าหนึ่งคนย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ไม่เว้นแม้แต่สมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยาที่อาจมีทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกันได้ อันนำมาสู่ปัญหาที่หลากหลาย ถ้าต่างฝ่ายต่างยึดถือทัศนคติและค่านิยมของตนโดยไม่ยอมฟังกัน...
แก้ไขปัญหาของการ “ไม่มีเวลาให้กัน” ของคนในครอบครัว

แก้ไขปัญหาของการ “ไม่มีเวลาให้กัน” ของคนในครอบครัว

การไม่มีเวลาให้กันของคนในครอบครัวดูเหมือนเป็นปัญหาเล็ก ๆ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ ก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ ๆ ที่ทำให้คนในครอบครัวดูห่างเหินกันแม้อยู่ในบ้านเดียวกันก็ตาม ทุกปัญหามีทางแก้ไขเสมอ...
แก้ไขปัญหาที่ลูกมักคิดว่า ทำไม “พ่อ แม่ ไม่เข้าใจ” ในตัวลูก

แก้ไขปัญหาที่ลูกมักคิดว่า ทำไม “พ่อ แม่ ไม่เข้าใจ” ในตัวลูก

“ทำไมพ่อถึงไม่เข้าใจในตัวผมเลย” อาจเป็นคำถามที่ลูกสงสัยในตัวคุณพ่อ จริงอยู่พ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูกและปรารถนาให้ลูกเป็นคนดีและประสบความสำเร็จ ถ้าลูกยังอยู่ในวัยเรียนก็อยากให้ลูกมีผลการเรียนที่ออกมาดีน่าชื่นชม และระหว่างทางไปถึงอาจมีปัญหาอุปสรรคมากมาย...
วิธีปรับลด “ความคาดหวัง” ของสมาชิกภายในครอบครัว

วิธีปรับลด “ความคาดหวัง” ของสมาชิกภายในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวมีหลายสถานะ เช่น เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งสามี เป็นทั้งแม่เป็นทั้งภรรยา เป็นลูก ซึ่งแต่ละครอบครัวก็มีปัญหาต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องของความคาดหวัง บางครั้งพ่อแม่คาดหวังต่อลูกน้อย สามีภรรยาคาดหวังซึ่งกันและกัน   ...
วิธีลดปัญหา “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้นในครอบครัว

วิธีลดปัญหา “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้นในครอบครัว

เมื่อครอบครัวใดเกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวขึ้น ครอบครัวนั้นย่อมอยู่กันอย่างไม่มีความสุข ถ้าความขัดแย้งเกิดที่คู่สามีภรรยา ก็จะส่งผลกระทบมาถึงลูก ๆ และสมาชิกในครอบครัว การลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวก็เท่ากับเพิ่มความสุขให้กับครอบครัว ซึ่งมีวิธีง่าย ๆ ดังนี้  ...